PROJECTES

Automatització centralitzada d'una granja de porcs


Automatització integral i centralitzada de diverses granges de porcs amb 2 autòmats de Siemens S7300 i un Scada Intouch de Wonderware.

Aquest projecte està funcionant en les granges de porcs de l'empresa Jolbertal de Sucs a Lleida.

Vista general del Scada


Control del sistema d'automatització


L'autòmat controla els següents elements centralitzats al Scada:

 1. Control de iluminació de la granja.
 2. Control de la ventilació de totes les sales.
  Totes les sales porten un control de temperatura i un sistema de ventilació programable que depèn de la temperatura en què es troba cada sala individualment, cada sala disposa de la seva alarma en cas de sobrepassar els límits d'alarma.

  Vista de les sales de maternitat


 3. Control de la caldera de biomassa.  Vista de la sala de calderes

 4. Control de la calefacció per terra radiant de totes les granges.
 5. Control de totes les temperatures de les granges..
 6. Control de tots els sinfins d'alimentació
 7. Avisos i alarmes de tots els dispositius elèctrics, Magneto tèrmics, diferencials, disjuntors, etc
 8. Control de la bassa de purins
 9. Control de la temperatura exterior o d'ambient


Recollida de dades

El sistema disposa també d'un sistema de recollida de dades, aquestes dades es guarden en una base de dades SQLServer, els registres que es guarden són valors de temperatura, accionaments de motors, alarmes generades, etc. Posteriorment mitjançant un programa independent creat en .NET, s'analitzen aquestes dades per extreure informació com temperatures, temps en funcionament de sens fins, alarmes, etc.