PROJECTES

Implantació del PackML en màquines d'envasat


L'objectiu principal d'PackML és aportar un "look and feel" comú i la coherència operacional a totes les màquines que composen una línia d'embalatge, PackML ofereix:
 1. Estats de màquina estàndard i flux operatiu
 2. Dades reals i fiables de l'equip
 3. Esquemes de receptes flexibles
 4. Facilitat d'integració en SCADA o MES

diagrama PackML 

    

Els modes de funcionament de la màquina defineixen els diferents modes de treball que podem tenir, es poden implementar els modes de treball que es desitgin, en aquest cas s'han implementat 3, producció, simulació i manual. un mode de treball pot tenir diferents estats de maquina, en aquest cas el mode de producció té els següents estats encara que es poden definir els que es vulguin:

 1. ABORTED: Reset màquina
 2. STOPPED: Màquina parada
 3. IDLE: Màquina parada i inicialitzada
 4. STARTING: Màquina en inici de marxa
 5. EXECUTE: Màquina en marxa
 6. SUSPENDED: Màquina sense producte
 7. UNSUSPENDIG: Màquina reiniciant marxa
 8. HELD: Màquina en emergencia
 9. UNHOLDING: Màquina reiniciant marxa
 10. COMPLETE: Màquina producciò acabada

 diagram-packml

PDI de Siemens

Siemens ofereix una estructura de dades per comunicar amb la resta de la línia de control, aquest PDI es pot utilitzar segons les necessitats i serveix per establir un estàndard de comunicació entre totes les màquines, Siemens ofereix 3 PDI, són els següents:

 1. PDI BASIC Aquest PDI és el més simple i només serveix per la visualització i opcionalment per monitorització de línia
 2. PDI LCU PDI per la visualització i control
 3. PDI PEC PDI per consum energètic

pdi de siemens

 

FBLPMLV3ModeStateManager

La llibreria que controla el flux i els estats de màquina és el FBLPMLV3ModeStateManager de Siemens, aquesta llibreria ofereix el control de flux i els estats de maquina definits per a cada mode de funcionament, aquest FB s'encarrega també de registrar els temps invertits en cada estat i en cada mode de funcionament.