PROJECTES

Programa rutes d’autocars de línia per a escoles


Aquest programa està creat per a una empresa d’autocars de la ciutat de Lleida, inicialment està pensat per portar la gestió de tots els alumnes de 2 escoles amb un total de 2000 alumnes, tot i que el programa pot gestionar més escoles sense necessitat de modificar el programa.


El programa porta la gestió de tots els alumnes de les escoles independentment de si utilitzen el servei de línia o no, a part d’organitzar totes les rutes dels autocars de línia, també realitza la gestió dels rebuts de cobraments mensuals de tots els alumnes que utilitzen el servei d’autocar.

Detalls tècnics:

El programa rutes d’autocars de línia per a col·legis utilitza una base de dades SQLServer instal·lada en un dels servidors de l’empresa, el programa de gestió s’instal·la en cada ordinador de l’empresa i s’accedeix mitjançant un nom d’usuari i contrasenya:

Vista de la entrada al programa

El programa està fet amb VB.NET i per gestionar les actualitzacions del programa utilitzo ClickOnce, ClickOnce és una tecnologia d’implementació que permet crear aplicacions basades en Windows d’actualització automàtica, que es poden instal·lar i executar amb interacció mínima per part de l’usuari.

Descripció del programa:

El programa es pot dividir en 3 parts diferents:

  1. Gestió d’alumnes
  2. Gestió de rutes de línies regulars
  3. Gestió de rebuts bancaris

Gestió d’alumnes:

Des del programa podem accedir a la informació de tots els alumnes del col·legi, també es pot consultar alumnes d’anys anteriors i veure quines rutes de línia regular utilitzaven:
Vista de la part de la gestió d'alumnes


Vista de la fitxa d’un alumne


Gestió de rutes

S’han d’especificar totes les rutes de les línies regulars de les escoles de la companyia d’autocars, totes les parades de busos que realitza i tots els alumnes que baixen o pugen en determinades parades, des de cada parada es guarda la informació del preu mensual de la parada on després s’utilitzarà per a la gestió dels rebuts bancaris:


Lista de las rutas de la compañia con sus paradas y alumnos


Gestió de rebuts bancaris:

El programa està pensat per a generar els rebuts bancaris de cada mes per a tots els alumnes que utilitzen el servei regular, solament amb diversos passos és possible generar tots els rebuts de tots els alumnes dels col·legis, aquests rebuts posteriorment s’exporten a un format xml de rebuts bancaris SEPA per al seu posterior procés bancari:


Vista d’una llista de rebuts bancaris

Futures fases del programa:

Es té previst l’ampliació del programa per a diferents funcionalitats:

  1. Accés Online des del col·legi
  2. Accés dels pares al programa mitjançant telèfon mòbil.